PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door pascale goris   
zondag 19 december 2010 10:00

Aartsengel Ambriël B 110

licht rozen-roze/diep magenta

Geboren: 31 mei 2012 om 12 u ‘s middags GMT De zodiacale Aartsengel van Tweelingen
Tweelingen en de kosmische Christus 

Het verband met de beschermende energie van liefde en goedheid
hangt samen met B67 Mebahel, Beschermengel van 31 mei 

Ambriël is bekend als de Prins van de Orde van de Tronen, de opperste officier van het
twaalfde uur en de nacht, regeert het twaalfde huis

Archangel Ambriël bevat een soort roze dat we licht-rozen-roze zullen noemen. Deze intensifiëring is een nieuwe mogelijkheid in het Aura-Soma® systeem.

Aatsengel Ambriël is de zodiacale heerser van Tweelingen, geassocieerd met de kosmische Christus, de tweelingen van de kosmische Christus (de lichte tweeling en de donkere tweeling). Daarom associëren we hem met de Tweeling-figuur in de Glastonbury Zodiac in Dundon Hill nabij Glastonbury. De Geliefden in de Tarot en de Aura-Soma Equilibriums B6 en B84 worden ook geassocieerd met Tweelingen en met de kosmische Christus.

We zouden Ambriël kunnen beschouwen als een heel licht-rijke energie omwille van de associatie als zodiacale Aartsengel die Tweelingen regeert. Er bestaat ook een relatie met de kwaliteiten van het element lucht dat zich in gelijk welke richting snel voortbeweegt. Het gaat gemakkelijk doorheen de verschillende werelden, het is een deel van water en het voedt alles wat op aarde is.

Ambriël bekommert zich om alle niveau’s van communicatie en is traditioneel gekend als een Aartsengel van bescherming, een bescherming die ontstaat uit helderheid in communicatie. Ambriël wordt ook geassocieerd met bewustzijn zonder oordeel, bewustzijn dat geen aspect inhoudt van kritiek of van wat we een ‘oordelende aard’ zouden kunnen noemen. Communicatie die te maken heeft met de innerlijke waarheid en die een besef inhoudt van te kunnen analyseren zonder oordeel.

Ambriël is hier om ons te inspireren tot een communicatie die de geest laat bewustworden en die ons bewustzijn naar onze innerlijke waarheid loodst. Een zachtaardige Aartsengel die ‘heel direct’ is in al haar/zijn aspecten. Soms blijken waarheid en helderheid op zich confronterende energieën te zijn voor patronen die niet dezelfde aard hebben als waarheid en helderheid. Ambrieë probeert in deze tijd meer communicatie van de innerlijke waarheid van in onszelf, helderheid en opheldering van verwarring te inspireren. Ambriël helpt ons om voorbij de polariteiten in onszelf te gaan en om twijfel en ongeloof die uit angst voortkomen op te lossen, in plaats van vriend te worden met de verwarring die conflicten veroorzaakt die ontstaan door identificatie met de verwarring. Omdat modellen traditioneel zijn en ‘de norm‘ uitmaken, betekent dit niet dat ze de enigen zijn.

We kunnen ook zeggen dat Ambriël de toxines laat wegvloeien die we opgeslagen hebben wanneer we opgeslorpt raken door onze twijfels die de weg voor ons kunnen verduisteren. Twijfel blijkt vaak een goede medegezel op de Weg. We willen niet overmoedig worden, maar als de twijfels te sterk worden gaat een gebrek aan helderheid ontstaan door ongeloof.

Van ons wordt gevraagd om de nevelen van onzekerheid op te lossen. We moeten bereid zijn om door het gebrek aan helderheid heen te zien en te onderscheiden wat het grootste goed werkelijk dient. Ambriël staat ons bij in het uitzoeken van helderheid in de blauwe, de gele en de rode schaal. We kunnen dat beschouwen als helderheid in het intellect, helderheid in de gevoelens en bewustzijn in ons instinctief wezen op het pad dat voor ons ligt.

Als we helderheid in het zien kunnen bekomen, kan ook wat we ‘Dharma’ noemen zich voor ons ontvouwen. Dit vereist klaarheid in visie, in bewustzijn, in de manier waarop we doen wat we doen. Veel mogelijkheden dienen zich aan als we luisteren naar de innerlijke kern van waarheid en hoe deze zich kan ontvouwen. Klaarheid heeft ook te maken met bereid zijn voorbij de uiterlijke verschijning te kijken en te gaan, voorbij de maskers die ons getoond worden te gaan, zowel de maskers die we zelf geneigd zijn te dragen als de maskers die we bij anderen zien, het masker waar we ons zelf of de gevolgen van onze projecties achter verbergen.

Hoe verhouden we ons tot de verschillende mensen waarmee we in contact komen? Doen we dit vanuit de innerlijke waarheid in onszelf of vanuit een projectie of een masker dat niet het beste aspect in onszelf is of dat we in iemand anders herkennen? In de context van Ambriël kunnen we een diep niveau van zelfaanvaarding vinden. Dit is een rescue voor de liefde, de zorg en de warmte, om onszelf volledig te aanvaarden zodat we de maskers kunnen afleggen, de muren kunnen overstijgen, wat ons helpt ons hart en onze geest te openen, en de ruimte kunnen vrijmaken om de waarheid naar voor te laten komen.

Ambriël helpt ons om onze dromen te leven, laat ons toe onze gaven te manifesteren en maakt het mogelijk dat we meer heel worden. De neiging ons telkens te vergelijken met anderen maakt ons in onze beleving vaak minderwaardig. Dit kan gebeuren ofwel door de projectie van de kwaliteiten die we zelf hebben en die we in anderen herkennen, ofwel door een oordeel over anderen als deel van het oordeel over onszelf op een punt waar we een gebrek ervaren.

Als we onze kwaliteiten onderzoeken, vraagt Ambriël ons datgene wat we hebben te voeden en geen toestanden of truukjes te gebruiken om ons anders voor te doen dan we zijn. Mededogen, zorg, affectie en de subtiliteit van liefde zijn allemaal onderdelen van de eigenschappen waarmee Ambriël ons ondersteunt naar realisatie en de essentie van waarheid in onszelf. Een zin uit Gustav Davidson’s ‘Een woordenboek van Engelen’ zegt: “Ik zou liever gekwetst worden met de waarheid dan beschermd met een leugen”.

Deze energie blijkt een deel te zijn van het verhaal van Ambriël en van wat Ambriël van ons vraagt. Onze intuïtieve vaardigheden gebruiken en eren, voornamelijk om negativiteit te overstijgen, soepel en flexibel zijn in situaties en omstandigheden die we in het leven tegenkomen, openstaan voor wat door iemand anders achter de woorden wordt gezegd of zelfs hoe we de daden van iemand anders positief kunnen zien in plaats van er een oordeel over te vormen.

Er zijn veel manieren om te luisteren, veel manieren om te horen en te luisteren vanuit de ster, vanuit de diepten in onszelf in de context van aanvaarden wat we horen, zowel van onszelf als van anderen, met een gevoel van onthechting, niet gehecht zijn, van mededogen en liefde. We kunnen zeggen dat Ambriël een boost geeft aan de diepere intuïtieve lagen in ons om de innerlijke leraar te stimuleren en ons mogelijk te maken het gevoelswezen te volgen naar begrijpen van wat het hart te communiceren heeft.

Ambriël werd vanwege de beschermende eigenschap vaak aangeroepen om negatieve energie te doen verdwijnen en weg te houden.

Eerder hebben we al kennis gemaakt met de profeten Jeremiah, geassocieerd met Jeremiël en Zacharia met Zachariël. Sacharih is een profeet die onder de auspiciën van Ambriël werkte.

Er is ook een gevoel dat de verborgen gaven ondersteund kunnen worden, gaven die latent zijn, nog niet verkend of ontwikkeld. Ambriël kan gebruikt worden om de ontplooiing van deze innerlijke gaven te ondersteunen. Ambriël kan ons helpen bij het onderzoeken van ons potentieel in de gaven die we gekregen hebben maar tot nu toe te weinig of nog niet gebruikt zijn. Ambriël is ook bekommerd om de manier waarop we liefhebben, zowel op een bewuste manier als op andere manieren. De inspiratie tot helderheid om liefde bewust te maken kan ook gezien worden als een deel van de waarheid die Ambiël in ons probeert te inspireren.

Als we werkelijk zouden liefhebben, zou dit klaarblijkelijk de mate van de wijsheid en de kracht die we in ons hebben in vraag stellen. De essentie van de inspiratie tot bewuste liefde kan ook gezien worden als geïnspireerd met de nodige voorzichtigheid omwille van de gevolgen die ze wellicht zal meebrengen. Het adagium ‘liefde brengt ten behoeve van healing alles naar boven wat verschilt van zichzelf”.

Een ander atribuut van Ambriël is de mystiek. Mystiek die onze inspiratie is tot de energie van liefde, misschien een mystieke ervaring als ze naar ons terugkomt, de manier waarop ze naar boven en naar beneden gaat. Een attribuut dat wellicht moeilijk te begrijpen is. Kunnen we evenveel aanvaarden en verheugd zijn op momenten van zorgen dan op momenten van intense vreugde. De egale stemming die er kan zijn om werkelijk lief te kunnen hebben, geeft ons de mogelijkheid op een dieper niveau van inzicht.

Wanneer relaxatie correct wordt beoefend, betekent ze loslaten van weerstand en spanning. Ontspanning leidt tot een mogelijkheid van diepere concentratie, concentratie leidt tot wat we “meditatie” noemen. Ambriël inspireert een diepere concentratie met de mogelijkheid los te laten in zorg en warmte. Zo kunnen we ook inzichten krijgen uit dromen of uit wat in de meditatie naar boven komt.

Op een bepaalde manier verzamelen alle Aartsengelen zich om ons te inspireren een druppel te worden in de kosmische Christus, een druppel van het bloed, een lichaampje van de kosmische Christus-bewustwording in de wereld. (In Christelijke termen denken we normaal niet op deze manier over de kosmische Christus.) Vooral Ambriël is georiënteerd in deze richting die samenhangt met een nieuw bewustzijn dat in de wereld naar boven komt.

In de “Kalender van de Ziel” door Rudolf Steiner staat als vers voor de week van 26 mei tot 1 juni:

“De macht van de gevoelens wordt sterk

ééngemaakt met gods creatieve werk;

het drukt mijn kracht van denken neer

naar een droomachtige verveeldheid.

Wanneer het goddelijke wezen

éénheid met mijn ziel verlangt,

moet het menselijke denken

in een rustig droom-leven tevreden rusten”

Liefde, zoals altijd,

Mike


Aartsengel Zachariel B 109

kleuren: magenta / mid olijf groen

26 juli 2011  12:00 UK-tijd

Eerste gedachten

Aartsengel Zachariël brengt een nieuw gevoel van hoop en optimisme en stimuleert creativiteit. Waar een gebrek aan vertrouwen is geweest, ontstaat nieuw vertrouwen. 
De geboorte van deze aartsengel is verbonden met koning Arthur en ‘het zonneaspect’ in onszelf. Dit zonneaspect was een bron van inspiratie voor Pythagoras, in nauwe samenwerking met Kuthumi. Er ontstaat balans tussen de complementaire kleuren magenta en olijf wat een gevoel van eenwording geeft.

De vrede fles B2, blauw/blauw, is verborgen in B109 en bevestigt de positie van Zachariël als engel van vrede, en is ook verbonden met Tzadkiel (B99). Het herstelt een gevoel van waardigheid waar deze verloren is gegaan. In Egypte stond hij bekend als Amon. Hij geeft ons een diep niveau van bescherming en harmonie en geeft ons een nieuwe kijk op de tijden die gaan komen.


Aartsengel Jeremiel B108

Kleuren: mid-turquoise over mid-olijf

14 december 2010 12:04 UK-tijd

Jeremiel is een van de engelen aan wie wordt toegerekend de bron te zijn voor vele Hebreeuwse teksten. 
Er wordt gezegd dat Jeremiel Baruch, een schrijver van Joodse geschriften, meenam op een reis door de verschillende hemelse sferen.
Jeremiel wordt ook gezien als de begeleider of gids van verschillende staten van bewustzijn. 
Bij de laatste uitademing, als de ziel stijgt, is Jeremiel de engel die supervisie heeft over deze overgang. 
Samen met de beschermengel en andere engelen die aanwezig zijn wordt de ziel genadevol en liefdevol begeleid. 
Zo brengt hij zorgzaamheid in het proces van loslaten.

Laatst aangepast op dinsdag 12 juni 2012 20:30